0 st

Varukorgen är tom!

Kvalitet på uppdraget

För oss handlar det om så mycket mer än att leverera ett gåvokort. Vi ska leverera kvalitet i uppdragets alla delar. I allt från kontakten med beställaren, framtagandet av gåvokortet, beställningssidan, leverans av produkten till kundtjänst och hantering vid reklamation. Vi har även en kvalitetspolicy samt ett tydligt kvalitetsarbete.
Läs mer nedan hur vi arbetar med kvaliteten i uppdragets alla delar. Vi har samlat alla funktioner inom företaget vilket innebär att vi själva utför uppdragets alla delar för att säkerställa att vi levererar högsta kvalitet i alla led. Vi lagerhåller alla produkter, har en egen inhousebyrå som designar och utvecklar webben och våra affärssystem, en kundtjänstavdelning samt ekonomiavdelning.

Vi är ett av de äldsta och ledande gåvokortsföretagen i Sverige – vi har sålt Supékort till företag sedan 1999. Vi har förändrat och förbättrat mycket sedan dess och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår produkt och för att säkerställa att vi levererar högsta kvalitet i uppdragets alla led.

Kontakt med beställaren

Vi har alltid en dedikerad kontaktperson som i början av uppdraget tillsammans med beställaren tar fram en tydlig tidplan. Tidplanen innehåller datum när korrekturet av gåvokortet senast ska vara godkänt, innehållet senast ska vara satt, leveransadresserna dit gåvokorten senast måste vara oss tillhanda samt korrektur av webbsidan ska vara klar. Vid önskemål finns även tidpunkt för statistik samt eventuellt enkätsvar med kundundersökan med från mottagarna. Supékorts kontaktperson specificerar även vilken information som beställaren behöver ta fram och är ansvarig för att hålla ihop projektet och se till att tidplanen efterföljs så att leverans sker på önskat sätt vid rätt tidpunkt. Kunden får även en orderbekräftelse med all information tydligt specificerat.

Framtagande av gåvokortet och webbsidan

Supékort har en egen inhousebyrå med grafiska designers, textskrivare samt front- och backendprogrammerare. På så sätt kan vi snabbt och enkelt ta fram korrektur till kunder enligt deras grafiska manualer och övriga önskemål samt se till att trycksaken håller önskad kvalitet. Vi kan även enkelt anpassa webbsidan med logotyp, hälsning och innehåll. Allt för att det ska vara enkelt för vår kund och för att vi ska få snabba ledtider och samtidigt få full kontroll på att allt görs med hög kvalitet och kunden i fokus.

Leverans av gåvokorten

Gåvokorten levereras enligt önskemål. Skulle någon mottagare inte erhålla sitt gåvokort eller råka kasta det så postar vi ett nytt utan extra kostnad. Vi kan även tillhandahålla statistik över hur många gåvokort vi skickar ut på nytt och vilka mottagarna är.

Inlösen av gåvokortet

I gåvokortet finns tydlig information gällande hur mottagaren löser in sitt gåvokort. Det finns även kontaktuppgifter till vår kundtjänst, både mailadress och telefonnummer så att man enkelt kan koma i kontakt med oss om man har frågor eller funderingar. När mottagaren löser in sitt gåvokort på vår hemsida möts denne först av en hälsning från företaget och nedan presenteras utbudet av gåvor att välja mellan. Klickar man på en produkt finns en utförlig produktinformation med samt en stor bild så att mottagaren får en så tydligt och korrekt information om produkten som möjligt. När mottagaren valt produkt väljer han/hon leveransdatum samt om paketet ska skickas hem eller till närmaste utlämningsställe. När ordern är lagd erhåller mottagaren en orderbekräftelse.

Under 2019 hade vi 250.000 unika mottagare som genomförde sin beställning via vår hemsida. Vi har god kapacitet för att hantera stora mängder besökare samtidigt då december och januari är månader då väldigt många av våra gåvokortsmottagare vill lösa in sina gåvokort.

Leverans av gåvan

Gåvan levereras på ett av mottagaren exakt valt leveransdatum. Vi har extremt förfinade system som räknar ut leveranstiden till varje enskild mottagare. Det är ett måste då vi har delikatesser i vårt sortiment som riskerar att bli förstörda om vi levererar dem på ett datum då mottagaren exempelvis är bortrest. Till alla produkter bipackas en reklamationsfolder där vi uppmanar mottagaren att reklamera sin gåva om han eller hon inte skulle vara nöjd med den. Alla gåvor förpackas och transporteras på ett sätt så att de når mottagaren med högsta bibehållna kvalitet och på ett trevligt och tilltalande sätt. När leveransen lämnar vårt lager får mottagaren ett leveransbesked med kollinummer så att mottagaren enkelt kan söka sitt paket och samtidigt får en påminnelse om att gåvan är på väg. Leveransbeskedet skickas både via mail och sms.

Kundservice

Mottagaren kan enkelt komma i kontakt med oss vi telefon 08.00-17.00 eller via mail. Kontaktuppgifter finns tydligt i gåvokortet samt på vår hemsida. Ringer mottagaren efter 17.00 har vi en telefonservice som tar emot samtalet och tar alla uppgifter så ringer vi upp nästa arbetsdag. Vår policy är att kunden alltid har rätt. Är mottagaren på något sätt missnöjd med sin gåva eller leveransen utav den ersätter vi kunden omgående med en ny gåva eller ett nytt gåvokort utan extra kostnad. Det är enkelt att reklamera sin gåva via telefon/mail och vi ska alltid vara tillmötesgående och bemöta kunden på bästa sätt. Alla kunder har en egen kundbild i våra affärssystem där vi registrerar all kontakt med kunden så att det ska vara enkelt för oss att följa kundärenden. Vi kan även ta ut statistik på hur många reklamationer vi har haft och vad reklamationerna beror på.

Uppföljning

Vi levererar statistik med antal inlösta gåvokort samt vilket antal av produkterna i utbudet som mottagrna har valt. Vi kan även tillhandahålla statistik på vilka mottagare det är som har fått nya gåvokort (dvs som försvunnit i postgången el syl). Vi kan även göra en kund-undersökning till alla som löst in sin gåva där vi kan få ut statistik på hur nöjda mottagarna är med utbud, den valda gåvan, leveransen osv. Slutligen kan vi även ta fram statistik på antal reklamationer samt reklamationsorsak (fraktskada, trasig produkt osv).

Kvalitetsarbete

Kvalitet uppnås genom nöjda medarbetare, som känner ansvar och engagemang och som ges en kontinuerlig kompetensutveckling. Kvalitet och konkurrenskraft erbjuds kunden genom ständig utveckling och förbättring. Vårt egna ledningssystem för kvalitet skall uppfylla kundens och övriga intressenters krav. Systemet är utformat till vår verksamhet både vad gäller inriktning och omfattning. Det initierar till förbättringar av såväl systemet självt som de processer som behövs för att uppnå önskvärd grad av kundtillfredsställelse.

Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet. Våra kunders krav skall alltid vara styrande och normgivande för vår verksamhet. Vår policy är därför att arbeta systematiskt och uthålligt med kvalitet, såväl internt som mot externa kunder, så att vårt företag och dess produkter och tjänster alltid förknippas med god kvalitet. Vår strävan skall vara att förebygga problem för att minimera antalet fel i våra processer. Därigenom undviks kostnader för felrättning och vårt anseende hos kunderna ökar.

Våra kvalitetsmål kan endast nås genom goda arbetsinsatser av företagets samtliga anställda. Personalens utbild- ning och utveckling är därför en viktig faktor för god kvalitet. Våra kvalitetsmål skall årligen definieras av företagets ledning och kontinuerligt följas upp med en strävan mot ständig förbättring.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetssystem innefattar:

Kunder
Vad förväntar sig kunden, hur ska vi arbeta för att hela tiden förbättra vår kvalitet och överträffa kundernas förväntan. Vi ska alltid uppfylla våra kunder och slutkunders önskemål samt tillgodogöra oss synpunkter och feedback.

Leverantörer
Vi ska ständigt arbeta för att ställa höga krav på våra leverantörer och samarbetsparters. Uppföljande möten gällande utveckling samt kvalitetsfrämjande åtgärder hålls regelbundet med våra leverantörer.

Vision
Vår vision är att vara marknadsledande gällande kvalitet och att företaget ska kännetecknas av produkternas höga kvalitet och ett genomgående kvalitetstänkande i företagets alla led.

Mål
Supékort skall av kunden ses som en kompetent samarbetspartner som levererar gåvokortstjänster och produkter av hög kvalitet i rätt tid. Vi skall alla gemensamt verka för nöjda kunder och att varje leverans eller utfört arbete skall bli en god referens för ytterligare affärer. Detta är en förutsättning för god lönsamhet, vår utveckling och vår långsiktiga överlevnad.

Ansvarsområden
Varje anställd ska kontinuerligt utbildas för att säkerställa att företagets höga kvalitetsmål nås.

Rutiner
Rutiner beskrivna i företagets kvalitetssystem samt dokument för egenkontroll (HACCP) samt kvalitetspolicy ska efterlevas av företagets anställda och ledningen ansvarar för att rutiner finns dokumenterade och efterföljs.

Resurser
Årligen sätts en budget för att företagets anställda ska få nödvändig utbildning samt kvalitetshöjande åtgärder.

Vårt kvalitetssystem innefattar:

 • Anstränga oss att uppfylla våra kunders behov och förväntningar på produktkvalitet, leveranssäkerhet och personligt bemötande.
 • Bemöta våra kunder, partners och leverantörer på ett sätt som inger dem förtroende och tillit för vårt företag.
 • I vårt marknadsarbete skapa en profil för vårt företag som kännetecknas av kvalitet.
 • Genom information och utbildning av vår personal uppnå en hög kvalitetsmedvetenhet och delaktighet i vårt kvalitetsarbete.
 • Stimulera vår personal att ta initiativ till ständiga kvalitetsförbättringar.
 • Medarbetaren känner engagemang i och stolthet över företaget genom delaktighet, kompetens och ansvarstagande.
 • Tillsammans med våra kunder systematiskt förbättra våra åtaganden.
 • Vi ska erbjuda våra kunder marknadens mest kvalitativa gåvokort och tjänster till konkurrenskraftiga priser.
 • Konceptet Supékort i sin helhet och medarbetarnas kompetens skall uppfattas som uttryck för kvalitet. Vårt anseende grundläggs genom våra arbetsinsatser och genom vår attityd till kvalitet.
 • Vi ska utveckla och förbättra våra tjänster i takt med att kundens behov förändras.
 • Vi ska ha en hög leveranssäkerhet.
 • Vårt arbetssätt skall präglas av vår grundsyn och värderingar samt öppenhet och ärlighet mot våra kunder.
 • Vår kvalitetsstandard utgör grunden för vår verksamhet. Denna standard berör alla transaktioner, såväl stora som små, och beskriver hur varje anställd inom varje gren av företaget förväntas uppträda vid utövandet av sin verksamhet.
Nöjda kunder
abb_300_200.jpg
vw_300_200.jpg
seb_300_200.jpg
sca_300_200.jpg
skanska_300_200.jpg
lantmannen_300_200.jpg
kriminalvarden_300_200.jpg
klarna_300_200.jpg
attendo_300_200.jpg
billerud_300_200.jpg
clas_ohlson_300_200.jpg
if_300_200.jpg
swedbank_300_200.jpg
vattenfall_300_200.jpg
sandvik_300_200.jpg
orkla_300_200.jpg
lkab_300_200.jpg

OFFERTFÖRFRÅGAN

Skicka en förfrågan och få svar inom en timme